/Záruční podmínky
Záruční podmínky 2018-06-21T18:46:57+00:00

ING. ONDŘEJ RUDOLF

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona provozující zakázkovou výrobu motopolepů nepřebírá žádné právní důsledky plynoucí z porušování jak právních předpisů platných v České republice, tak i předpisů nadřazených (EU), zejména pak z porušování autorských práv. Kupující nese tedy plnou zodpovědnost za právní čistotu zadávané zakázky.

Záruční podmínky

Záruka se nevztahuje na:

  1. odlepování polepů z plastů z důvodu nedostatečného připravení
    povrchu plastu pro nalepení polepů
  2. odlepení polepů od plastu, jehož příčinou bylo mechanické poškození
  3. odlepení polepů od plastu, vlivem nesprávného mytí vapkou
  4. odření polepů při používání motocyklu
  5. mírné odchylky tvaru polepů oproti plastů